ZÁVODY:

28.4.2018 - CHEB - Zahajovací závody na "Zlaté dráze"

29.4.2018 - SUŠICE - Veřejný vrhačský čtyřboj

1.5.2018 - K. VARY - Prvomájové závody

3.5.2018 - CHEB - Malá cena města Chebu

5.5.2018 - CHODOV - Chodovká tretra

8.5.2018 - OSTROV - Memoriál Miroslava Kitzbergera

 

 

 

 

Zahajovací závody na „Zlaté dráze“

 

Pořadatel:                    SKP UNION Cheb z.s.

 

Termín:                        28.4.2018 (sobota) od 10.00 hod.

 

Místo:                           stadion v Poohří (Zlatá dráha) – Břehnická 27

 

Ředitel závodu:           Jacek Přibáň (mob. 777 740 235)

                                      mail – ck.brigateam@seznam.cz

 

Hlavní rozhodčí:         Petr Učík

 

Přihlášky:                   prostřednictvím webu ČASu – do 26.4.2018 do 22.00 hod.

 

Startovné:                   atleti mimo Union – 50 Kč za atleta    

 

Šatny:                         na stadionu, věci si vezměte sebou, za případné ztráty pořadatel neručí.                                                 

 

Kategorie:                  atleti Unionu  startují ve všech kategoriích,, cizí atletí - od staršího

                                    předžactva (2007-08) nahoru. Pozor- předžactvo nestartuje na 250m!!!!

 

Disciplíny:                 60m, 150m, 250m, 500m, 200m přek., 4x60m, kriket

                                    (závod je měřen el.časomírou)

 

Propozice:                 zde

 

ČASOVÝ POŘAD:

vždy začínají ženské složky – od žen po předžactvo 

 

10.00       4 x 60m

 

10.20       200 m překážek

 

10.40       60 m          

 

11.10       250 m      kriket – limit 25m !!!!!!

 

11.50       500m

 

12.15       150 m

 

______________________________________________________________________

 

TJ Sušice – oddíl atletiky

 

V e ř e j n ý     v r h a č s k ý     č t y ř b o j -  11.  ročník

 Memoriál Františka  K a l n é h o

 

P R O P O Z I C E

 

Datum : neděle  , 29. dubna 2018

Místo : stadion TJ Sušice

 

Discipliny : Vrhačský čtyřboj (kladivo, koule, disk a oštěp)

Hmotnosti náčiní :  Dle kategorií  a pravidel ČAS

 

Kategorie : Starší žáci a žákyně (ročník narození 2003-2004)

Dorostenci a dorostenky (ročník narození 2001 - 2002)

Junioři a juniorky ( ročník narození 1999-2000)

Muži a ženy (ročník narození 1998 a starší )

Pozn.: Možnost startu i pro seniory (veterány) s náčiním dle příslušných jejich věkových kategorií.

Přihlášky : Od 8:30 do 9:.30 hodin ve vestibulu   tribuny stadionu (vyplněním kartiček při placení startovného).

Startovné :  Vrhačský čtyřboj  …. 100,- Kč,  žactvo 50,- Kč.  Platí i v případě startu v jediné samostatné disciplině.

 

Vážení náčiní :  Od 8:30 do 9:30 hodin  – před skladem atletiky u vedlejší umělé travnaté plochy. 

Neoznačené (= nezvážené a nepřeměřené) náčiní nebude  připuštěno k soutěži.

 

Časový pořad :

10:00  kladivo   (ženské kategorie)  a   koule  (mužské kategorie) 

11:00  kladivo   (mužské kategorie)  a  koule  (ženské kategorie)

12 :00 oštěp      (mužské kategorie)  a  disk    (ženské kategorie)

13 :00 oštěp      (ženské kategorie)   a  disk    (mužské kategorie) 

Pozn.: Časový pořad může být během  závodů  ještě upraven dle počtu přihlášených

Hod kladivem žen proběhne současně jako samostatný závod s tím, že do vrhačského čtyřboje se budou počítat první 3 pokusy.

 

Další informace : Martin Jiroušek, MO: 604 890 997, xjirma@seznam.cz

nebo Zdeněk Nešpor, MO: 723 800 344, z.nespor@centrum.cz

 

Občerstvení : V restauraci v tribuně stadionu.

Šatny : V tribuně stadionu, pouze na převlečení,  pořadatel neručí za odložené věci.

Upozornění : Závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodí se podle Pravidel

atletiky ČAS a těchto propozic, rozcvičování zásadně  na vedlejší umělé travnaté ploše.

 

Za výbor oddílu atletiky TJ Sušice

 

     Ing.  Zdeněk Nešpor  v.r.                                        Martin Jiroušek v.r.  

             ředitel závodů                                     předseda oddílu atletiky TJ Sušice

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Prvomájové závody

 

propozice zde

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Start Karlovy Vary

Datum

1.5.2018

Místo

Karlovy Vary

Vedoucí činovníci

 

ředitel závodu Petr Vukliševič

 

 

Časomíru zajišťuje a Výsledky zpracoval Šak Chodov

 

Startují

 

Muži    ročníky 1958 - 2005

Ženy    ročníky 1958 - 2005

 

Soutěže

Muži - 60 m, 100 m, 200 m, 1000 m, koule 3kg, koule 4kg, koule 5kg, koule 6kg,

koule 7,26kg, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g,

 

Ženy - 60 m, 100 m, 200 m, 1000 m, koule 3kg, koule 4kg, oštěp 500g, oštěp 600g,

 

Startovné 50 kč za závodníka

Přihlášky - podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.4.do 28.4. do 20:00 hod

 

Časový pořad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý, 1.5.2018

 

 

Čas

Disciplíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koule 3kg M

koule 4kg M

 

 

15:00

60 m M

koule 3kg Ž

koule 4kg Ž

koule 5kg M

 

 

 

 

koule 6kg M

koule 7,26kg M

 

 

15:25

60 m Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:55

100 m M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:15

100 m Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:40

1000 m M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:50

1000 m Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

oštěp 500g Ž

oštěp 600g M

oštěp 700g M

oštěp 800g M

 

oštěp 600g Ž

 

 

 

 

 

 

 

17:05

200 m M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:25

200 m Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

MALÁ CENA MĚSTA CHEBU –11. ročník

TATO AKCE JE FINANCOVÁNA MĚSTEM CHEB

Pořadatel:                 SKP UNION Cheb – klub atletiky

 

Termín:                    3.5.2018 (čtvrtek) – od 16.00 hod

 

Místo:                      Cheb – „Zlatá dráha“ v Poohří, Břehnická 27

 

Činovníci závodu:   ředitel závodu – Jacek Přibáň  (777 740 235)                                    

                                 technický ředitel –Jan Kastner (stadion)

                                 hlavní rozhodčí a startér – Petr Učík

 

Startují:                    ročníky narození –  ročníky 2007, 2008, 2009, 2010,.2011 a mladší  

                                

Disciplíny:               Víceboj –60m, 60m přek.(malé) – ročníky 2007-08 postavené - další

                                 kategorie překážky jsou položené), skok do dálky z místa  (2 pokusy)                                               

                                

Přihlášky:                 mailem (ck.brigateam@seznam.cz) do 20.00 hod. 31.5.2018

                                 výjimečně nejpozději do 15.30 hod. v klubovně na hřišti . Přihláška

                                 musí obsahovat jméno,příjmení, datum narození, název klubu nebo školy.

                                 Závody jsou určeny pouze pro atlety Karlovarského kraje!! 

 

Startovné:                 zdarma, ale kluby musí mít uhrazen startovní poplatek podle brožury

                                 „Atletické soutěže 2018“

 

Ceny:                        první tři ve víceboji z každé kategorie obdrží medaile a prvních šest  

                                 sladkou odměnu.                                 

                                                         

Šatny:                       s vodou k dispozici na stadiónu. POZOR – pořadatel neručí za věci   

                                 v šatně odložené!

 

ČASOVÝ POŘAD:

16.00      60m  př. H (2007 – 2011)             dálka D (2007 - 2008)                 

16.25      60m  př. D (2007 – 2011)             dálka D (2009 – 20010)    

16.45                                                            dálka D (2011)  

17.00      60m  D (2007 - 2011 )                  dálka H (2007 – 2008)                             

17.15      60m  H (2007 – 2011)                  dálka H (2009 – 2010)                                                

17.40                                                            dálka H (2011)

18.10      Vyhlášení vítězů

   

TENTO ZÁVOD JE ZÁROVEŇ PRVNÍM KOLEM

     MISTROVSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE    

                DRUŽSTEV  PŘEDŽACTVA

 

POŘADATEL – SKP UNION CHEB - SE TĚŠÍ NA    

                   VŠECHNY ÚČASTNÍKY!

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

27. ročník Chodovské tretry 

 podpořen finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje.

Běh na 5000m je vyhlášen Mistrovstvím Karlovarského kraje pro registrované závodníky a závodnice klubů KK

 

Pořadatel     ŠAK Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM „Bludiště“ Chodov

Datum            sobota 5. května  2018 od 10:15 hodin

 

Místo              Chodov u Karlových Var  -  Sportovní areál Klubu olympioniků, Husova 1094

                                ředitel závodu:                                Mgr. Libor Dočkal

                                hlavní rozhodčí:                                               Mgr. Rudolf Flaška

                        vedoucí závodní kanceláře:        Mgr. Miloš Volek

                                startér:                                                Lukáš Kopecký

Přihlášky           do čtvrtka 3. 5. do 19:00  výhradně prostřednictvím www.atletika.cz,

                                pouze neregistrovaní na e-mail: mzitka@centrum.cz (do středy 2. 5. do 19:00).

Startovné         děti z Chodova a Vintířova zdarma, cizí žactvo 50,-Kč/disciplína, ostatní 80,-Kč za disciplínu.

                                Přihlášky na místě 150,- Kč za disciplínu, a to nejpozději 60 minut před jejím začátkem!

Šatny                    pouze k převléknutí v omezené míře.

Občerstvení       zajištěno ve stánku s občerstvením v areálu.

Povrch stadionu dráha i sektory Polytan, měření elektročasomírou.

Propozice:     zde

ČASOVÝ POŘAD

10:15       60m        předžačky               (2007-2008, 2009-2011) R                    koule ml. žáci a ml.žačky (účast.limit 6m)

10:45       60m        předžáci                  (2007-2008, 2009-2011) R                   

11:15       60m        předžačky               (2007-2008, 2009-2011) F                    koule st. žačky, dorostenky

11:30       60m        předžáci                  (2007-2008, 2009-2011) F

11:55       200mpř.  st. žáci , M

12:05       200mpř.  st. žačky, Ž                                                                                         koule st. žáci, dorostenci

12:15       60mpř.    ml. žáci                                                                                

12:30       60mpř.    ml. žačky

13:00       60m        mladší žačky R

13:10       60m        ml. žáci R                                                                                      výška ml. a st. žačky (ZV=115cm)

13:25       60m        st. žačky R                                                                           

13:35       60m        st. žáci R

13:50       60m        ml. žačky F

13:55       60m        ml. žáci F

14:00       60m        st. žačky F                                                                             disk M,Ž  (Malá cena Chodova)

14:05       60m        st. žáci F

14:15       100m      Ž R

14:25       100m      M R                                                                                       výška ml. a st. žáci (ZV=125cm)

14:40       800m      ml. a st. žačky F

14:50       800m      ml. a st. žáci  F

15:00       100m      Ž F                                                                                         disk st. žáci a st. žákyně

15:05       100m      M F „Memoriál Petra Bernata“

15:15       300m      ml. žačky F

15:25       300m      ml. žáci F

15:35       300m      Ž, st. žačky F

15:45       300m      M, st. žáci F

 

16,00       100m      minižactvo             Běh chlapců a dívek narozených v roce 2012 a mladších – PŘIHLÁŠKY AŽ NA STARTU

 

16,15       5000m M                               (zvlášť bude hodnocena kategorie veteránů – „40“, „ 50“ a nad 60 let)

16,50       5000m Ž                                                (zvlášť bude hodnocena kategorie veteránek nad 35 let)

 

Ceny v kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie a věcné ceny.

Děkujeme sponzorům:

Česká atletika s.r.o.            DDM Bludiště        Karlovarský kraj      Karel Matička       Město Chodov

Lukáš Kopecký – truhlářské práce     Obecní úřad Vintířov      HNHRM Chodov

 

Informace: Mgr.Libor Dočkal, mobil: 602 459 734  e-mail:atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz

 

PROPOZICE: 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Memoriál

Miroslava Kitzbergera

1. ročník

8.5.2018

Atletický stadion

OSTROV

 

Propozice: 

zde

Předprogram:

14:00  60m členové TJ MDDM Ostrov

14:40  koule ml. a st. žákyně

 

Hlavní program:

15:00   60m Ž, zahájení memoriálu

15:20   60m M, dálka předžáci Ostrov

15:40   Kiciho stovka – 100 yardů

15:45   koule ml. a st. žáci

15:50   500m Ž

16:00   500m M

16:20   100m Ž

16:35   100m M

16:45   500m ostatní

_______________________________________________________________________________

 

 

 

TOPlist